Ortodontinių plokštelių ir breketų kompensavimas (iš TLK)

Dažnai tėvams iškyla klausimas, ar galima gauti kompensaciją (iš TLK) gydant sąkandžio patologijas, t.y. ar vaikams tam tikri ortodontiniai aparatai gali būti skiriami nemokamai.

Taip, tam tikrais atvejais yra galimybė gauti kompensaciją – cituoju Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) paruoštą straipsnį, apie tai, kokios sąlygos yra norint nemokamai „gauti” ortodontinį gydymą vaikams. Daugiau informacijos rasite ČIA.

STRAIPSNIS

Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) Gyventojų aptarnavimo skyriaus specialistai pastebi, kad padaugėjo gyventojų klausimų apie ortodontines paslaugas vaikams, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Labiausiai tėvams neaiškios ortodontinių plokštelių ir breketų skyrimo, kompensavimo sąlygos, internete dalijamasi neteisingomis interpretacijomis šiais klausimais.

Pateikiame atsakymus į tėvams rūpimus klausimus.

1. Kur kreiptis, kad būtų nustatytas ortodontinės plokštelės ar breketų reikalingumas? Kur skelbiamas tokių gydymo įstaigų sąrašas? Į kurias Panevėžio ir Panevėžio apskrities gydymo įstaigas, sudariusias sutartis su TLK, galima kreiptis?

Ortodontinius aparatus gali skirti tik gydytojas ortodontas. Prireikus vaiką į konsultaciją pas gydytoją ortodontą siunčia poliklinikos, šeimos klinikos ar kitos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios vaikas prirašytas, gydytojas odontologas. Gydytojas ortodontas sprendžia, ar vaikui reikia ortodontinio aparato.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) yra sudariusi sutartis dėl ortodontinių aparatų su 20 odontologijos įstaigų, kurioms pagal sutartį sumokamos ortodontinių aparatų gamybos ir (ar) pritaikymo išlaidos. Šių įstaigų sąrašą, veiklos adresus, kontaktinius telefono numerius ir elektroninius pašto adresus galite rasti ligonių kasų interneto svetainėje (čia). Apdraustieji gali rinktis bet kurią šiame sąraše esančią įstaigą.

Panevėžio apskrityje tokios įstaigos yra Panevėžio miesto odontologijos poliklinika, Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir UAB „R.V.L.“.

2. Iki kokio amžiaus vaikams kompensuojamos ortodontinės plokštelės? Kokia suma kompensuojama?

Šios plokštelės iš PSDF kompensuojamos iki vaikui sukanka 18 metų. Jei ortodontinis gydymas iki pilnametystės nebaigiamas, šiam gydymui naudojami ortodontiniai aparatai ir toliau kompensuojami PSDF lėšomis, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo ortodontinio gydymo pradžios.

Vienos plokštelės kompensuojamoji suma šiuo metu yra 85,98 euro.

3. Ar yra ribojamas kompensuojamų ortodontinių plokštelių skaičius, t. y. kiek kartų galima gauti PSDF lėšomis kompensuojamą plokštelę iki bus pasiektas rezultatas?

Vaiko ortodontinio gydymo laikotarpiu (per 5 metus) gali būti skiriamos ne daugiau kaip 3 ortodontinės plokštelės kiekvienam žandikauliui.

4. Jei kompensuojamas tam tikras plokštelių skaičius, ar už kitas plokšteles, jei jų ir toliau reikės, teks mokėti patiems?

Panaudojus visas iš PSDF kompensuojamas ortodontines plokšteles, jei gydymas jomis tęsiamas, už plokšteles tenka susimokėti asmeninėmis lėšomis.

5. Eilės ortodontinei plokštelei Panevėžyje labai ilgos. Kol sulaukiama paslaugos, pakitimai būna per dideli ir korekcija nebepadeda, todėl gyventojai priversti kreiptis į privačias gydymo įstaigas. Ar problema nėra dirbtinai gilinama, kad gyventojai būtų priversti kreiptis į privačias gydymo įstaigas?

Kreiptis į ortodontą galima ne tik Panevėžyje. Turint gydytojo odontologo siuntimą, galima rinktis gydytojo ortodonto konsultaciją visoje Lietuvoje, t. y. pasirinkti įstaigą, su kuria TLK sudariusi sutartį dėl šių paslaugų apmokėjimo, ir kurioje yra trumpiausia laukimo trukmė. Rekomenduojame pasidomėti apie eiles kituose miestuose ir atkreipiame dėmesį, kad ortodontų trūksta visoje Lietuvoje, todėl susidaro eilės ne tik tose gydymo įstaigose, kurios sudariusios sutartis su TLK, bet ir sutarčių nesudariusiose įstaigose.

6. Iki kokio mažiaus vaikams kompensuojami breketai? Kokia suma kompensuojama? Jei breketai kompensuojami pagal medicinines indikacijas, kokiomis ligomis sergant?

Iš PSDF kompensuojami breketai vaikams gali būti skiriami iki 18 metų. Vaiko ortodontinio gydymo laikotarpiu (per 5 metus) gali būti skiriami ne daugiau kaip 2 breketų sistemos. Jei iki pilnametystės ortodontinis gydymas nebaigiamas, toliau kompensuojama PSDF lėšomis, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo gydymo breketais pradžios.

Kompensuojama breketų suma šiuo metu yra 687,71 euro. Ši suma sumokama paslaugas vaikui suteikusiai gydymo įstaigai.

Visais atvejais dėl gydymo breketais reikalingumo sprendžia gydantis gydytojas. Ortodontiniai aparatai yra įrašyti į sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą PSDF lėšomis kompensuojamų medicinos priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą, kuriame nustatytos ortodontinių aparatų skyrimo sąlygos. Yra nustatyta, kad gydymas gali būti kompensuojamas tais atvejais, kai vaikams yra diagnozuotos vaikų ortodontinės anomalijos, kurių sąrašas pateiktas minėtame įsakyme. Kompensuojamieji breketai vaikams skiriami esant gomurio, lūpos nesuaugimui, įgimtoms kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydoms, adontijai (kai dantų lanke nėra nuolatinio danties ir rentgeno nuotraukoje nematyti jo užuomazgos). Taip pat breketai skiriami esant įstrigusiems dantims, kai nuolatinis dantis neišdygsta praėjus daugiau kaip 1 metams nuo fiziologinio danties išdygimo termino, o rentgeno nuotraukoje matoma susiformavusi įstrigusio danties šaknis, danties pasislinkimas iš taisyklingos dygimo padėties (horizontalia ar vertikalia kryptimi), įstrigusio danties sukelta komplikacija. Breketai skiriami ir esant suspaustiems dantims, kai nuolatinis dantis neišdygsta praėjus daugiau kaip 1 metams nuo fiziologinio danties išdygimo termino, o rentgeno nuotraukoje matomas virškomplektinis dantis, buvusi dantų trauma (užfiksuota ligos istorijoje), kuri galėjo sukelti dantų vainiko ar šaknies pažeidimą, ar kt.

7. Jeigu breketai apmokami iš PSDF, ar reikia primokėti ir kokiais atvejais?

Breketai iš PSDF kompensuojami 100 proc. Tačiau apdraustasis gali mokėti priemoką už pasirinktus breketus, kurie dėl technologijos ypatumų kainuoja brangiau nei breketai, įrašyti į PSDF lėšomis kompensuojamų medicinos priemonių bei jų bazinių kainų sąrašą. Tokiu atveju kainų skirtumą reikia sumokėti į gydymo įstaigos kasą.

8. Kokios dar priemonės gali būti kompensuojamos iš PSDF vaikams, kuriems yra reikalingas ortodontinis gydymas?

Be jau minėtų ortodontinių plokštelių ir breketų, vaiko ortodontinio gydymo laikotarpiu (per 5 metus) gali būti skiriamos kitos kompensuojamosios priemonės: ortodontinis treineris (ne daugiau kaip 1 vienetas), greitojo plėtimo aparatas (ne daugiau kaip 1 vienetas); abiejų žandikaulių funkcinis aparatas (ne daugiau kaip 2 vienetai); viršutinio žandikaulio veido kaukė (ne daugiau kaip 1 vienetas); viršutinio žandikaulio distalinis tempimo aparatas (ne daugiau kaip 1 vienetas); ortodontinis sraigtas, skirtas skeletinei atramai (ne daugiau kaip 2 vienetai).

9. Jei vaikui pagal nustatytas indikacijas priklauso iš PSDF kompensuojami ortodontiniai aparatai, tačiau gyventojas savo lėšomis juos apmokės, ar gali kreiptis į TLK kompensacijos?

Apdraustieji, kuriems pagal nustatytas indikacijas priklauso iš PSDF kompensuojami ortodontiniai aparatai (esant gomurio, lūpos nesuaugimui, įgimtoms kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydoms, adontijai ir kt.), turi galimybę juos įsigyti savo lėšomis ir VLK apmoka šias išlaidas. Norint gauti kompensaciją už ortodontinius aparatus, pacientas turi kreiptis į odontologijos įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su TLK dėl ortodonto paslaugų apmokėjimo. Odontologijos įstaigoje apdraustasis užpildo prašymą skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortodontinį aparatą ir apmokėtą bei odontologijos įstaigos išrašytą sąskaitą, taip pat prašymą leisti savo lėšomis įsigyti ortodontinį aparatą ir šio ortodontinio aparato užsakymo lapo kopiją. Visus minėtus dokumentus pacientas turi pateikti VLK paštu arba elektroniniu paštu vlk@vlk.lt arba tiesiogiai atvykęs į VLK per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos apmokėjimo dienos. Jei ortodontas rekomenduoja dėti breketus, bet vaikams nėra diagnozuotos vaikų ortodontinės anomalijos, nurodytos sveikatos apsaugos ministro įsakyme, breketai iš PSDF biudžeto tokiais atvejais nekompensuojami.

10. Kodėl šeimos gydytojų centre nėra informacijos apie įstaigas, į kurias reikėtų kreiptis dėl ortodontinio aparato reikalingumo nustatymo, t. y. ortodonto konsultacijos? Gal reikia kreiptis į šeimos gydytoją, bet jie labai užimti, o pirminės asmens sveikatos priežiūros centrų skelbimų lentose ar interneto svetainėse tokios informacijos nėra. Ar jos neprivaloma teikti?

Jei nerandate informacijos šeimos gydytojų centre, jos teiraukitės tos įstaigos, prie kurios vaikas prirašytas, gydytojo odontologo. Gydymo įstaigos yra įsipareigojusios nemokamai skelbti įstaigos patalpose (pacientams gerai matomose vietose – registratūroje, priėmimo kambaryje ar pan.) ir įstaigos interneto svetainėje išsamų valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal sutartį su ligonių kasa, sąrašą, šių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas. Taigi būtina informuoti, kad šios paslaugos yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

Daugiau apie ortodontinių aparatų kompensavimą galite rasti čia.

Panevėžio teritorinė ligonių kasa

Strapsnio paruošimo data: 2022 03 09 (atnaujintą informaciją rasite TLK internetinėje svetainėje)

Kiti straipsniai: