Vaikų dantų protezavimas kompensuojamas iš TLK

Vaikai taip pat turi teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto.

Kokia yra dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka?

 • Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Asmuo gali kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju turės susimokėti už suteiktą konsultaciją. Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas, pateikia asmeniui išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikalingumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia:
  • prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašus;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas;
  • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikalingumo (forma 027/a).
 • Vaikai iki 18 metų po 1-2 mėnesių nuo dokumentų užpildymo gauna  1 laišką/pranešimą apie gautą kompensaciją
 • Gavus pranešimą dėl paskirtos kompensacijos dantų protezavimui būtina kreiptis per 3 mėnesius į odontologijos kliniką, kad būtų pradėtas dantų protezavimas. Kitu atveju, nesikreipus per 3 mėnesius, kompensacija bus panaikinta.

Kokia suma yra kompensuojama?

Kompensacija skiriama vaikams:

1) kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 236,36 euro;

2) kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas – iki 1 424,99 eurų  (nustato antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumas).

Kada galima gauti pakartotinę kompensacija?

 • Vaikams iki 18 metų po atlikto dantų protezavimo iškart galima pakartotinai kreiptis į Teritorinę Ligonių kasą ir gauti kompensaciją dantų protezavimui (apribojimai netaikomi).

Daugiau apie kompensuojamą dantų protezavimą skaitykite:  http://www.vilniaustlk.lt 

Kiti straipsniai: