Dantų protezavimas kompensuojamas TLK

Kas gali gauti dantų poretzavimą kompensuojamą TLK?

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 33-807) 2 straipsnyje;
 • asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Kokia yra dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka?

 • Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Asmuo gali kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju turės susimokėti už suteiktą konsultaciją. Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas, pateikia asmeniui išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikalingumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia:
  • prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašus;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas;
  • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikalingumo (forma 027/a).
 • Užpildžius prašymą per 1 – 2 mėnesius Jums bus atsiųstas pirmasis laiškas su eilės numeriu. Gavus pirmąjį laišką, Jūs turite dvi galimybes – protezuotis savomis lėšomis ir atlikus paslaugą Jums bus išrašyta sąskaita faktūra, ją reikės pristatyti į Teritorines Ligonių kasas, arba laukti antrojo laiško.
 • Gavus pranešimą dėl paskirtos kompensacijos dantų protezavimui būtina kreiptis per 3 mėnesius į odontologijos kliniką, kad būtų pradėtas dantų protezavimas. Kitu atveju, nesikreipus per 3 mėnesius, kompensacija bus panaikinta.
 • Kompensacija už dantų protezus vaikams suteikiama kitokia tvarka: vaikai iki 18 metų gauna tik 1 laišką ir su juo per 3 mėnesius turi kreiptis į odontologijos kliniką.

Kokia suma yra kompensuojama?

 • Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:• pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, bei tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 463,13 euro;• pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – iki 1 424,99 euro;

  • vaikams:

  1) kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 236,36 euro;

  2) kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas – iki 1 424,99 eur

Kiek reikia laukti, kol ateina eilė gauti kompensaciją protezavimui?

Teritorinių ligonių kasų sudaromas sąrašas yra tęstinis ir parengiamas pagal prašymo užpildymo datą. Įrašius asmenis į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus, Teritorinės ligonių kasos išsiunčia pranešimus su eilės numeriu, jis nesikeičia iki tol, kol atliekama protezavimo paslauga. Dantų protezavimo eilė ir trukmė, kiek reikės laukti, priklauso nuo tos savivaldybės, kurioje yra įregistruotas asmuo. Šis laikotarpis gali užtrukti nuo vienerių iki kelerių metų, tačiau svarbu domėtis, kada ateis eilė. Didžioji dalis Teritorinių ligonių kasų savo internetinėje svetainėje skelbia informaciją apie dantų protezavimo eiles.

Kada galima gauti pakartotinę kompensacija?

 • Pakartotinė kompensacija už dantų protezus gali būti skiriama ne anksčiau nei po 3 metų nuo tos dienos, kai buvo gauta kompensacija už dantų protezavimą. Tai reiškia, kad tik praėjus 3 metams po kompensacijos gavimo bus galima vėl stoti į eilę ir gauti kompensaciją (negalioja vaikams).
 • Vaikams iki 18 metų po atlikto dantų protezavimo iškart galima pakartotinai kreiptis į Teritorinę Ligonių kasą ir gauti kompensaciją dantų protezavimui (apribojimai netaikomi).

Daugiau apie kompensuojamą dantų protezavimą skaitykite:  http://www.vilniaustlk.lt 

 

Kiti straipsniai: